Nossos cookies

Nós usamos cookies para oferecer uma melhor experiência de busca com conteúdo personalizado, anúncios relevantes e funcionalidades aprimoradas. Ao aceitá-los, você concorda com o uso de cookies de acordo com a política de cookie e pode gerenciar as suas preferências a qualquer momento.

O que eu aprenderei?

Mae’n bosibl astudio'r cwrs hwn ar gampws SA1 Abertawe neu ar ein campws yng Nghaerfyrddin, yn ddibynnol ar ba leoliad sy’n well gan y myfyriwr. Mae Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar yn rhaglen radd arloesol, lawn amser dros dair blynedd i’r rheini sydd â diddordeb mewn darganfod sut mae plant ifanc yn datblygu ac yn dysgu. Cyflwynir y cwrs mewn amgylchedd cefnogol a deniadol ac mae'n archwilio pob agwedd ar les a datblygiad cyfannol plant.Bydd myfyrwyr yn archwilio amrywiaeth eang o bynciau'n ymwneud ag addysg a gofal blynyddoedd cynnar, gyda ffocws ar agweddau ar blentyndod megis datblygiad cyfannol, lles, chwarae, llythrennedd, diogelu plant, dysgu yn yr awyr agored a chynhwysiant. Mae cyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth am arfer a damcaniaeth addysg a gofal blynyddoedd cynnar, a fydd yn rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth lawn a chytbwys o’r pwnc. Yn ogystal â chynnwys academaidd, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â gweithgareddau dysgu sy’n archwilio'r agweddau ymarferol ar ddarpariaeth y blynyddoedd cynnar drwy ddysgu ymarferol, gan wneud cysylltiadau rhwng damcaniaeth ac arfer. Bydd y dysgu’n digwydd drwy drafodaethau grŵp, gweithdai, ymweliadau astudio yn ogystal â darlithoedd er mwyn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ystod o bynciau perthnasol. Hefyd mae ymweliadau preswyl dewisol ag ardaloedd eraill o’r DU a thramor.Mae amser wedi’i gynnwys i’ch galluogi i wirfoddoli mewn sefydliadau blynyddoedd cynnar, os dymunwch hynny, er mwyn datblygu a chyfoethogi’ch datblygiad proffesiynol a chyflogaeth yn y dyfodol. Os oes gennych gymhwyster blynyddoedd cynnar eisoes ac yn dymuno ychwanegu at eich cymhwyster i radd BA (Anrh) lawn, mae mynediad uniongyrchol yn bosibl gyda’r radd hon a gellir trafod hyn gyda’r Tiwtor Derbyn.

De qual departamento farei parte?

Childhood, Youth and Education Studies

Opções de estudo

Período integral (3 anos)

Valores
£13.500,00 (R$ 83.174) por ano
Esta é uma taxa fixa
Data de início

25 Setembro 2023

Localização

Carmarthen Campus

College Road,

Carmarthen,

Carmarthenshire,

SA31 3EP, Wales

Período integral (3 anos)

Valores
£13.500,00 (R$ 83.174) por ano
Esta é uma taxa fixa
Data de início

25 Setembro 2023

Localização

SA1 Waterfront Campus, Swansea

UWTSD,

Kings Road,

Swansea,

SA1 8AL, Wales

Requisitos de admissão

Para estudantes do(s)/da Estados Unidos

Students need to have SAT Reasoning Tests (formerly SAT 1) – 550 in all three parts plus 550 in any SAT Subject tests (formerly SAT 2) AND Advanced Placement Tests (AP) grades 3 or above in 2 / 3 subjects.

Os requisitos para o IELTS podem variar de acordo com o curso que você escolher.

ADICIONAR AOS MEUS FAVORITOS

Entre em contato